ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ | Leader Ι & ΙΙ | Interreg Ι & ΙΙ | ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ΕΑΠΤΑ-2, ΕΠΠΕΡ, ΕΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΡΓΑ

Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα προγράμματα

Προγράμματα Leader

Tο έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

(περισσότερα…)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημιουργία Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας στον Έβρο – Οι Στόχοι μας

Η πρόταση για τη δημιουργία Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας στο Νομό του Έβρου αποσκοπεί στο να συμβάλει στον προβληματισμό και στο διάλογο αλλά και στην ευρύτερη συμμετοχή των κατοίκων στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια. Η Εταιρία αυτή θα έχει τη νομική μορφή του αστικού συνεταιρισμού (σύμφωνα με τον Ν. 1667/86), εξασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή. Η συνεταιριστική μερίδα καθορίζεται στο ποσό των 5.000€ με μέγιστο δικαίωμα αγοράς 6 μερίδων.

(περισσότερα…)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Η Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ

Η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε., ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Έβρου για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης & ενημέρωσης με φορείς και τον τοπικό …

Προσέγγιση Leader 2007-2013

Tο έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού …

Φυλλάδιο Leader+

Το λεύκωμα εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009. Πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση 105 σελίδων εντός της οποίας παρουσιάζονται οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ στον νομό Έβρου, …

Νόστιμος Έβρος

Το βιβλίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2001 από τη Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος Α.Ε. Στόχος του είναι να προβάλλει και να διατηρήσει τις παραδοσιακές συνταγές του νομού Έβρου. Η συγγραφέας του …