Σύνθεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΘΕΣΗ
1 Καλακίκος Παναγιώτης Δήμος Σουφλίου Πρόεδρος
2 Λαζόπουλος Δημήτριος Δήμος Αλεξανδρούπολης Διευθύνων Σύμβουλος
3 Φωτεινού Φωτεινός Δήμος Σαμοθράκης Αντιπρόεδρος
4 Μπίκος Παναγιώτης Δήμος Αλεξανδρούπολης Εντεταλμένος Σύμβουλος
5 Σκαρκάλας Παναγιώτης Δήμος Σουφλίου Γραμματέας
6 Δημούτσης Αθανάσιος Δήμος Σουφλίου Μέλος
7 Μουλατζίδου Λαζαρίδου Δροσιά Δήμος Αλεξανδρούπολης Μέλος
8 Κιτσικίδης Λάζαρος Α.Σ.Κ.Γ.Ε  ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Μέλος
9 Γκαϊδατζής Νικόλαος Δήμος Σουφλίου Μέλος