Σύνθεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΘΕΣΗ
1 Καλακίκος Παναγιώτης Δήμος Σουφλίου Πρόεδρος
2 Λαζόπουλος Δημήτριος Δήμος Αλεξανδρούπολης Διευθύνων Σύμβουλος
3 Φωτεινού Φωτεινός Δήμος Σαμοθράκης Αντιπρόεδρος
4 Μπίκος Παναγιώτης Δήμος Αλεξανδρούπολης Εντεταλμένος Σύμβουλος
5 Σκαρκάλας Παναγιώτης Δήμος Σουφλίου Γραμματέας
6 Δημούτσης Αθανάσιος Δήμος Σουφλίου Μέλος
7 Μουλατζίδου Λαζαρίδου Δροσιά Δήμος Αλεξανδρούπολης Μέλος
8 Κιτσικίδης Λάζαρος Α.Σ.Κ.Γ.Ε  ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Μέλος
9 Γκαϊδατζής Νικόλαος Δήμος Σουφλίου Μέλος

 

Σύνθεση μελών Επιτροπής Διαχείρισης CLLD/LEADER

Α/Α Όνομα Φορέας που εκπροσωπεί Ιδιότητα
1 Καλακίκος Παναγιώτης Δήμος Σουφλίου Πρόεδρος
2 Τουτζιαράκης Πασχάλης (με αναπληρωτή τον κ. Καρδαμανίδη Γεώργιο) Δήμος Αλεξανδρούπολης Μέλος
3 Γαλατούμος Νικόλαος (με αναπληρώτρια την κα. Τερζή Αναστασία) Δήμος Σαμοθράκης Μέλος
4 Κάλτσου Αικατερίνη (με αναπληρωτή τον κ. Κελεμίδη Δημήτριο) Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου Μέλος
5 Κιτσικίδης Λάζαρος (με αναπληρωτή τον κ. Καραγιάννη Χρήστο) Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Σουφλιώτικα Κελάρια Μέλος
6 Μπουρουλίτης Γεώργιος Ένωση Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων  Σουφλίου και Περιφέρειας Μέλος
7 Σαρίκας Δημήτριος (με αναπληρωτή τον κ. Μαύρο Γεώργιο) Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης Μέλος