Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 LEADER I 4.942.039,61 1/6/1991 31/12/1994 Κοινοτική Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την υποστήριξη επενδυτών στους τομείς, της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
2 LEADER II 9.391.049,15 1/9/1995 31/12/2001 Κοινοτική Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την υποστήριξη επενδυτών στους τομείς, της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
3 ΕΠΠΕΡ 569.332,35 1/10/1995 31/12/2001 Διαχείριση και προστασία του Δάσους Δαδιάς (Κατασκευή Κ¨εντρου Ενημέρωσης, αγορά εξοπλισμού προστασίας και παρατήρησης πουλιών)
4 ΕΑΠΤΑ II 261.188,55 1/10/1995 31/12/2001 Ερευνητικές γεωτρήσεις στο Γ/Θ πεδίο Αρίστεινου-Λουτρού
5 YOUTH FOR EUROPE (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 9.347,02 1/2/1996 31/12/1996 Ανταλλαγή νέων (φιλοξενία στην Ελλάδα)
6 YOUTH FOR EUROPE (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 9.347,02 1/2/1996 31/12/1996 Ανταλλαγή νέων (αποστολή στην Πορτογαλία)
7 YOUTH FOR EUROPE (YOUTH INITIATIVES) 15.407,19 30/5/1996 30/9/1996 «Η εικόνα του άλλου-η εικόνα του εαυτού μου» (πρόγραμμα με στόχο τη γνωριμία, φιλία και συνεργασία νέων της περιοχής με νέους παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ενωση)
8 ΕΠΕΤ II 14.673,51 30/6/1996 31/12/1997 Εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης στην Κοινότητα Δαδιάς Ν. ‘Εβρου με αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας στην περιοχή
9 ΕΑΠΤΑ II 139.398,38 1/12/1997 31/12/1998 Εξοπλισμός Πρότυπου Κατασκηνωτικού Κέντρου στη Δαδιά (ξενοδοχειακός εξοπλισμός για την επίπλωση του χώρου διαμονής και του χώρου υποδοχής των επισκεπτών του Κατασκηνωτικού Κέντρου)
10 YOUTHSTART II  ECO-ORFEAS (ΙΤΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ) 73.367,57 31/12/1997 31/12/2001 Δράσεις για την κατάρτιση και την επαγγελματική υποστήριξη νέων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας
11 ΒΙΟ ΥΟUTH II (Ισπανία, Γαλλία) 17.608,21 31/12/1997 31/12/2001 Καινοτομικά συστήματα για την απασχόληση νέων σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και οργανικής γεωργίας.
12 ΉΦΑΙΣΤΟΣ (Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 83.917,82 31/12/1997 31/12/1999 Σχέδιο προώθησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην εργασία και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους με την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής-εκπαίδευσης-επικοινωνίας και στόχο την καταξίωση στο κοινωνικό σύνολο.
13 YOUTH FOR EUROPE (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 13.793,10 1/2/1998 30/6/1998 Ανταλλαγή νέων (φιλοξενία στην Ελλάδα)
14 YOUTH FOR EUROPE (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 13.206,16 30/9/1998 31/12/1998 Ανταλλαγή νέων (αποστολή στην Ιρλανδία)
15 ΕΑΠΤΑ II 88.041,08 1/6/1999 31/12/2001 Εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων νέων Δήμων Σουφλίου, Τυχερού, Φερών, Τραϊανούπολης
16 BIODISΤ 209.364,63 10/11/1999 31/12/2002 Συνεισφορά της τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας στην αειφόρο ανάπτυξη
17 ΘΡΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΠΡΟΣ 44.020,54 8/3/2000 31/12/2000 ΙΚΑΡΟΣ (Ιστορία και κατάρτιση: Ανθρώπινοι Ρυθμοί και Οικολογικοί Σχηματισμοί). Πρόγραμμα δημιουργίας εκπαιδευτικού πακέτου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
18 ΠΕΠ Α.Μ.Θ 2000-2006 34.600,00 8/11/2002 Υπηρεσίες συμβούλου για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ωρίμανσης των έργων του Ε.Π. Σχεδίου Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Ανάπτυξης σε Ορεινές/ Μειονεκτικές  Περιοχές  Ν. Έβρου
19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ 25.500,00 4/2/2003 31/12/2004 Η πρόταση έχει τίτλο ΄προστασία και ανάδειξη Δέλτα Έβρου’ σε συνεργασία με τον Δήμο Φερών και  Αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος
20 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 30.000,00 5/12/2002 31/12/2004 Η πρόταση έχει τίτλο ΄Φυσικό περιβάλλον Σαμοθράκης ’ σε συνεργασία με τον Δήμο Σαμοθράκης  και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος
21 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 17.010,00 4/2/2003 31/12/2004  Η πρόταση έχει τίτλο ΄Δάσος Δαδιάς’   σε συνεργασία με τον Δήμο Σουφλίου  και  αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος
22 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΜΕ ΔΗΜΟ ΟΡΦΕΑ 24.480,00 4/2/2003 31/12/2004 Η πρόταση έχει τίτλο ΄Ορεινός όγκος Δήμου Ορφέα’ σε συνεργασία με τον Δήμο Ορφέα  και  αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος
23 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 15.000,00 22/11/2002 31/12/2008 Μελέτη εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Αλεξανδρούπολης
24 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΔΙΑΣ 23.000,00 1/11/2002 31/12/2002 Εκπόνηση μελέτης τουριστικής ανάπτυξης Δαδιάς
25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 8-17 ΕΤΩΝ 10.000,00 14/4/2003 31/12/2004 Μελέτη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης χώρου συναντήσεων και φιλοξενίας παιδιών 8-17 ετών
26 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 10.000,00 22/8/2003 31/12/2003 Έκδοση οδηγού με αντικείμενο: 1) Σχεδιασμός και οργάνωση σταυλικών εγκαταστάσεων και πρότυπων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2)Διερεύνυση και παροχή πληροφόρησης για την αγορά ζωικού κεφαλαίου 3) Επιμορφωτικά σεμινάρια 4) Πιστοποίηση παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων 5) Προώθηση παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων
27 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΤΑΣ ΜΜΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΈΒΡΟΥ 10.000,00 2/9/2004 31/12/2004 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας – καινοτομικοτηττας ΜΜΕ Ροδόπης Έβρου
28 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΟΣΚΟΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 15.000,00 13/10/2004 30/4/2005 Εκπόνηση έρευνας – μελέτης βοσκοικανοτητας και διαχείρισης βοσκοτόπων της νήσου Σαμοθράκης
29 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΈΒΡΟΥ 30.000,00 19/11/2004 15/3/2005 Σύνταξη δυο μελετών κλαδικών αναλύσεων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στον νομό Έβρου και στους τομείς “Τουρισμός και  Νέες τεχνολογίες”
30 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΈΒΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 5.200,00 1/12/2004 30/4/2005 Διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις τις περιοχής Ροδόπης Έβρου σχετικά με θέματα της ενιαίας αγοράς στα πλαίσια της δράσης IRM του προγράμματος EURO INFO CENTRE
31 LEADER + 6.140.000,00 17/6/2002 31/12/2008 Κοινοτική Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την υποστήριξη επενδυτών στους τομείς, της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
32 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ- ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟΥ, ΜΕΤΡΟ 3.1 100.000,00 1/9/2003 15/11/2006 Δημιουργία γραφείου παροχής κοινωνικών- υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
33 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΦΕΑ, ΜΕΤΡΟ 3.1 100.000,00 1/9/2003 15/11/2006 Δημιουργία γραφείου παροχής κοινωνικών- υποστηρικτικών  Υπηρεσιών.
34 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, “ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ” 86.223,00 1/3/2004 30/10/2007 Δράσεις Δημοσιότητας για την συμβουλευτική- ενημέρωσης με στόχο την προετοιμασία των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
35 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 243.000,00 1/10/2004 31/12/2008 Συμβουλευτική και δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση των ανέργων και υποαπασχολούμενων της περιοχής Ν. Έβρου.
36 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 15.000,00 1/9/2004 31/12/2008 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πολίτη για τους Δήμους του  ΈΒρου
37 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΔΙΚΤΥΩΣΗ 80.994,84 1/5/2005 30/8/2008 Δημιουργία ηλεκτρονικού τόπου και τράπεζα πληροφοριών για την προσέγγιση της επιχειρηματικής κοινωνίας, την διάγνωση αναγκών σε θέσεις εργασίας και συνεργασία με επιχειρήσεις.
38 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟΥ 274.414,00 1/9/2005 31/12/008 Δημιουργία δομής για την εξυπηρέτηση των γηραιότερων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης
39 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 344.520,00 1/8/2005 30/6/2008 Συμβουλευτική και δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση των ανέργων και υποαπασχολούμενων της περιοχής αυτής
40 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 88.500,00 19/7/2004 25/2/2007 Εφαρμογή των αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή βαμβακιού σε αγροτεμάχια του νομού Έβρου
41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 15.000,00 9/3/2006 30/4/2006 Έρευνα αγοράς “βιολογικά προϊόντα και ανάπτυξη βιοκαλλιεργειών στην νήσο Σαμοθράκη
42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ 10.476,00 8/6/2006 5/9/2006 Μελέτη για την ίδρυση σφαγείων
43 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ  ΠΑΥΛΩΝΙΑ  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ 14.800,00 17/7/2006 30/8/2006 Μελέτη έρευνα για την καλλιέργεια του δασοπονικού είδους Παυλώνια.
44 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟ ( EQUAL) 172.610,00 19/12/2005 18/12/2007 Προώθηση και στήριξη κοινωνικών ομάδων στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας δια μέσω των νέων τεχνολογιων σε τομείς δραστηριότητας που πλεονεκτεί ο νομός Έβρου.
45 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ AGRO 2.1 – 2.2 ISO 14001 ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΠΕΠΟΝΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ) 96.250,00 27/7/2006 31/3/2008 Ολοκληρωμένη διαχείριση Agro 2.1 – 2.2 ISO 14001 στο τοπικώς παραγόμενο πεπόνι Θράκης “Χρυσή Κεφαλή”
46 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 48.000,00 27/7/2006 31/3/2008 Αναγνώριση και πιστοποίηση προιόντων ΠΟΠ και ΠΓΕΠ νομού Έβρου
47 INTERREG III C-FLAPP- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 30.000,00 2/10/2006 2/10/2007 Πρόγραμμα για την καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού για την αντιμετώπιση πλημμύρων.
48 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” 6.583.333,33 1.07.2009 31.12.2015 Πολυτομεακό πρόγραμμα για την Ελληνική Ύπαιθρο υποστηριζόμενο από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την υποστήριξη επενδυτών στους τομείς, της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
49 Green Holidays                                   ΙNTERREG Προγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 119.221,20 1.01.2011 31.03.2013 Development and Promotion of “Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the cross-border area– GREEN HOLIDAYS § Η δημιουργία ενός δικτύου για την προώθηση των ήδη υλοποιηθέντων δραστηριοτήτων, οι οποίες ακολουθούν τη φιλοσοφία του «GREEN HOLIDAYS» και την προσέλκυση δυνητικών επενδύσεων για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
50 CIBI ROAD- INTERREG Προγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2014 98.485,00 1.1.2012 31.12.2013 Συνεργασία μεταξύ τεσσάρων εταίρων, δυο Ελλήνων και δυο Βουλγάρων με στόχο την προώθηση του «πράσινου» τουρισμού στον Έβρο και την Ροδόπη και τις όμορες περιοχές της Βουλγαρίας
51 ΤΟΠΕΚΟ ΕΒΡΗΚΑ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 550.000,00 20.07.2012 30.06.2014 Πρόγραμμα υποστήριξης Μουσουλμάνων και Ρομά κατοίκων δήμων Σουφλίου Διδυμοτείχου (Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, προώθηση στην αγορά εργασίας)
52 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΕΡΜΗΣ 10.147,00 31.10.12 24.10.2014 Υποστήριξη της Ομοσπονδίας Εμπορικών και Βιοτεχνικών Σωματίων Έβρου για την υλοποίηση του προγράμματος Ερμής
53 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ 16.353,00 31.10.12 24.10.2014 Υποστήριξη της Ομοσπονδίας Εμπορικών και Βιοτεχνικών Σωματίων Έβρου για την υλοποίηση του προγράμματος Ορφέας
54 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΦΑΡΟΣ 4.485,00 31.10.12 24.10.2014 Υποστήριξη του Σωματείο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος Φάρος
55 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 15.000,00 31.10.12 24.10.2014 Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων μικρών επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου
56 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 25.000,00 31.10.12 24.10.2014 Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων μικρών επιχειρήσεων εστίασης
57 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ 15.000,00 31.10.12 24.10.2014 Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων μεσιτικών γραφείων
58 ΤΟΠΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ 294.481,00 1.1.2013 31.12.2015 Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων κατοίκων δήμων Σουφλίου (Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, προώθηση στην αγορά εργασίας)
59 ΤΟΠΣΑ ΡΟΜΒΟΣ – ΕΒΡΟΥ 125.168,00 1.1.2013 31.12.2015 Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων κατοίκων Έβρου (Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, προώθηση στην αγορά εργασίας)
60 ΤΟΠΣΑ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΔΙΔ/ΧΟ 15.000,00 1.1.2013 31.12.2015 Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων κατοίκων Διδυμοτείχου (Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, προώθηση στην αγορά εργασίας)
 61  CLLD Leader ΠΑΑ 2014-2020 5.050.000,00 29.10.2014

 

31.12.2023

 

 

Πολυτομεακό πρόγραμμα για την Ελληνική Ύπαιθρο υποστηριζόμενο από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την υποστήριξη επενδυτών στους τομείς, της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

62 Etourist Greece-Bulgaria 2014-2020

 

71.587,00

 

09.10.2017

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία κοινών καινοτόμων τεχνικών για την διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ανταλλαγή και προώθηση  παραδοσιακής κουζίνας και κρασιών των περιοχών του Χάσκοβου και του Έβρου για τουριστικούς σκοπούς.