Η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε., ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Έβρου για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης & ενημέρωσης με φορείς και τον τοπικό πληθυσμό .Η Δημοσυνεταιριστική δραστηριοποιήθηκε ήδη σε όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και υλοποίησε με επιτυχία 4 τοπικά προγράμματα LEADER.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020.

Ως εκ τούτου για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες διαβούλευσης/ ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά  και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Οι διαβουλεύσεις/ενημερώσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων ή εν δυνάμει επενδυτών και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19. CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στην περιοχή της Π.Ε. Έβρου.

Στις ενέργειες διαβούλευσης που προγραμματίστηκαν για τις επόμενες μέρες, με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί, στελέχη της Δημοσυνεταιριστικής θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD (κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη-επιλέξιμες δαπάνες, κλπ), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και την τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής στην Ύπαιθρο της Π.Ε. Έβρου.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με τις ημερομηνίας έχουν ως εξής:

Αλεξανδρούπολη στις 04/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην Αίθουσα του Επιμελητήριου Έβρου στον 3ο όροφο

Σαμοθράκη στις 05/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης

Σουφλί στις 06/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο του Δήμου Σουφλίου

Φέρες στις 11/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της δημοτικής ενότητας Φερών (Δημαρχείο Φερών)

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία

1) Πληροφοριακό υλικό

2) Παρουσίαση προγράμματος

3) Συνοπτικό Δελτίο Έργου