Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης δημοπράτησης των οκτώ έργων που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 2.061.645,62€.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τα υπόλοιπα έργα συνολικού προϋπολογισμού 511.100,74€ με δικαιούχους συλλογικούς φορείς είναι στην περίοδο της υλοποίησης από τον Οκτώβριο του 2019 που υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων έχει αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος των έργων. Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου θα δημοσιευθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, ενώ ο κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί με επιστολή και θα δοθεί χρονικό διάστημα 15 ημερών ώστε να υποβληθούν τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές.