Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας του κτιρίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  με πόρους του υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου για ένα(1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης έως το τέλος του Τοπικού Προγράμματος με τους ίδιους όρους .

Για να δείτε όλη την Πρόσκληση πατήστε στα παρακάτω αρχεία:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς