Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει την ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων προτάσεων καλύπτοντας το 100% της ζήτησης στα πλαίσια  της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου του ΠΑΑ 2014-2020. Αρχικά το διαθέσιμο ποσό της Πρόσκλησης ήταν 1.500.000,00€. Μετά από συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες της Διοίκησης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε επιπλέον υπερδέσμευση 2.823.611,65€   με το υπ΄αριθμ. 917/10.04.2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Έτσι και μετά  την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα ανέρχεται σε 4.323.611,65€,  ενώ συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 6.287.410,12€

Συνολικά δηλαδή εντάσσονται 30 προτάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Δήμων Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των έργων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης των ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Αλιείας όπου και είχαν ενταχθεί προτάσεις σε ποσοστό 893%( 5.799.152,00€)  επιπλέον σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην συγκράτηση του Τοπικού πληθυσμού καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι παραπάνω πράξεις καλύπτουν όλο το φάσμα της τοπικής ανάπτυξης και περιλαμβάνουν επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων , υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αυγενάκη Λευτέρη, τον συντοπίτη μας Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κελέτση Σταύρο, τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Παπαγαννίδη Δημήτρη, τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ Σ.Σ. ΚΑΠ κ. Μανέτα Νικόλαο, τον Προϊστάμενο της ΕΥΕ ΠΑΑ κ. Παππά Δημήτρη και τον Προϊστάμενο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ ΠΑΑ κ. Κοβάνη Ιωάννη για την δυνατότητα που μας δίνουν να υλοποιήσουμε το 100% των θετικά αξιολογημένων προτάσεων του Τοπικού μας Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Σουφλίου