Απαντήσεις σε ερωτήματα – οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα αρχεία.

  1. Οδηγός Αίτησης LEADER/CLLD v1

2. Απαντήσεις επί ερωτημάτων για τις προσκλήσεις ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER