ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΤΘΑ

Η περιοχή παρέμβασης της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ (ΕΤΘΑ) του τοπικού προγράμματος του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου είναι οι Τοπικές Κοινότητες Μάκρης, Άνθειας και Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης και όλο το νησί της Σαμοθράκης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΤΘΑ.pdf

ΧΑΡΤΗΣ 1:  Περιοχή Παρέμβασης

ΧΑΡΤΗΣ 2: Περιοχή παρέμβασης