Στα πλαίσια του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ-Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός», του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, διοργανώνονται στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2022 στο Σουφλί τα «Αμπελομαγειρέματα Γεύσεις της Θράκης στους Αμπελώνες του Σουφλίου».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ