Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια προτζέκτορα με ηλεκτρική οθόνη προβολής, διακομιστή server, προγράμματος προστασίας από ιούς των υπολογιστών, και υπηρεσίας αλλαγής δικτυακού τόπου, προσθήκης σελίδων και άνοιγμα group email με πόρους του υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια προτζέκτορα με ηλεκτρική οθόνη προβολής, διακομιστή server, προγράμματος προστασίας από ιούς των υπολογιστών, και υπηρεσίας αλλαγής δικτυακού τόπου, προσθήκης σελίδων και άνοιγμα group email  …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Π.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Π.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ …