Home page Home page Home page
Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017  
Κατηγορία: Προγράμματα - Έργα ΟΠΑΑΧ ΟΠΑΑΧ - ΠΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Τι είναι οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Αγροτικές Περιοχές
(17/12/2002 08:13)

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΕ  ΟΡΕΙΝΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Πρόκειται για ολοκληρωμένου  χαρακτήρα  παρεμβάσεις, με στόχο την ενδογενή ανάπτυξη, δηλ.

  • την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού,
  • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων  παραγωγής,
  • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
  • Την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος

 

Χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ  

 

 

2. ΤΑ  ΣΤΑΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

·         1ο Στάδιο  Εφαρμογής

Προσδιορισμός κριτηρίων και επιλογή των περιοχών  (Αναπτυξιακή Ξάνθης)

 

Ενέργειες κατά το 1ο στάδιο εφαρμογής

·   Διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής των ζωνών

·   Αποστολή των κριτηρίων στα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για έγκριση, με γραπτή διαδικασία Διαμόρφωση εισήγησης προς την Επιτροπής Παρακολούθησης  από την Υπηρεσία Διαχείρισης, για την επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών.

 

Ειδικά κριτήρια επιλογής των περιοχών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

1.       Ορεινότητα περιοχής ολοκληρωμένης παρέμβασης, βάσει  της Οδηγίας 268/75 (ΕΟΚ) σε ορεινές περιοχές, που δεν έχουν ενταχθεί στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας και δεν ανήκουν στα διοικητικά όρια δήμων, που είναι πρωτεύουσες νομών.

2.       Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά στοιχεία της περιοχής.

3.       Ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

4.       Οι προοπτικές ανάδειξης νέων μορφών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, που μπορούν  να αντικαταστήσουν, ή να συμπληρώσουν το υφιστάμενο  εισόδημα.

 

Δεδομένα, που ελήφθησαν  υπ’ όψη στην επιλογή των περιοχών

Οι περιοχές ολοκληρωμένης παρέμβασης,  που επιλέχθηκαν  από το Υπ. Γεωργίας σε  εφαρμογή  του τομεακού  του  Προγράμματος Η διαβούλευση, που  προηγήθηκε  με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες,  πριν τη  διαμόρφωση των προτάσεών τους για το Πρόγραμμα Leader+

 

·         2ο Στάδιο  Εφαρμογής

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων ανά επιλεγείσα περιοχή (Δημοσυνεταιριστική ¨Εβρος Α.Ε.)

 

·         3ο Στάδιο  Εφαρμογής

            Υλοποίηση  των επιχειρησιακών σχεδίων  (Αναμένεται)                

 

 

 

3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ;

Στα πλαίσια των μέτρων  1.14 (Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών – ΕΤΠΑ) και 1.15 λοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών – ΕΚΤ) του άξονα 1 (Ανάπτυξη υπαίθρου / ανάπτυξη ορεινών & μειονεκτικών περιοχών) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση), μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) με στόχο την μείωση της απομόνωσης των αγροτικών ορεινών περιοχών, την ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων και την δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς, εντάσσεται και το  πρόγραμμα «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης σε ορεινές / μειονεκτικές περιοχές νομού Έβρου της περιφέρεια ΑΜΘ».

Η υλοποίηση των έργων του Ολοκληρωμένου αυτού προγράμματος:

1.       Θα αξιοποιεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

2.       Θα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων της και για μεγέθυνση των οικονομικών πόρων που εισρέουν στην περιοχή.

3.       Θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες που την χαρακτηρίζουν.

4.       Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις άλλες δράσεις που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της περιοχής ειδικότερα και του Νομού Έβρου γενικότερα.

 

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η διαμόρφωση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης σε ορεινές / μειονεκτικές περιοχές νομού Έβρου της περιφέρεια ΑΜΘ», αναφέρεται στην εκπόνηση μελέτης με την μορφή ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου σε συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. ΑΜΘ (αρ. πρωτ 4150 2/08/2002). Η επιλογή της περιοχής αυτής, όπως έχει προκύψει μέσα από ένα σύνολο χωροταξικών κριτηρίων επιλογής από πλευράς της Περιφέρειας ΑΜΘ, περιλαμβάνει τους εξής Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα :

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

v      ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ : Δ.Δ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ , Δ.Δ ΔΕΡΙΟΥ (Πληθυσμός 2.703 κάτοικοι, έκταση 500,9 τ.χιλ.)

 

v      ΔΗΜΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ : Δ.Δ. ΔΑΔΙΑΣ  (Πληθυσμός 823 κάτοικοι, έκταση 246,9 τ.χιλ.)

 

v      ΔΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ : Δ.Δ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ (Πληθυσμός 342 κάτοικοι, έκταση 119,1 τ.χιλ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Πληθυσμός 3.868 κάτοικοι και  866,9 τ.χιλ έκταση.

Για τον χάρτη περιοχής παρέμβασης κάντε κλικ εδώ:  ΧΑΡΤΗΣ

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η περιοχή αποτελείται από πέντε Δημοτικά Διαμερίσματα (13 οικισμοί)) τριών όμορων Δήμων, Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού που προέκυψαν από τον Νόμο περί συνενώσεων (Ν. 2539/97, "Καποδίστριας"). Χωροταξικά εντάσσεται στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νομού Έβρου και συνορεύει βόρεια με τον Δήμο Μεταξάδων, ανατολικά με τα «πεδινά» Δημοτικά Διαμέρισμα των παραπάνω Δήμων, Δυτικά με την Βουλγαρία και τον νομό Ροδόπης,  και Νότια με τον Δήμο Φερών και Τραϊανούπολης. Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης είναι συνολικά 3.868 κάτοικοι (Απογραφή: 2001).

 

Πρόκειται για αγροτική περιοχή, κατά βάση ορεινή, σχετικά γεωγραφικά απομονωμένη,  ιδίως τα δημοτικά διαμερίσματα του Μικρού Δερείου, της Κυριακής και του Μαυροκκλησίου του Δήμου Ορφέα. Η περιοχή απέχει από την Αλεξανδρούπολη (την πρωτεύουσα του νομού) από 57 εως 159 χιλιόμετρα.

 

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης σε ορεινές / μειονεκτικές περιοχές νομού Έβρου της περιφέρεια ΑΜΘ» καλύπτει το 20,4 % της συνολικής έκτασης του νομού Έβρου, καταλαμβάνοντας 866.900 στρέμματα.

 

Η τοπική οικονομία βασίζεται στον πρωτογενή τομέα και η διάρθρωση της απασχόλησης ακολουθεί την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών της χώρας (75% απασχολείται στον Α΄γενή Τομέα). Τα τελευταία δέκα χρόνια διαρκή αύξηση παρουσιάζει ο τουρισμός, κυρίως στις εναλλακτικές του μορφές (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, κλπ.) κύρια στην Δαδιά και κατά δεύτερο λόγο στην Λευκίμη και στο Δέρειο.

 

 

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η περιοχή διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες, αλλά και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο.

 

Τα πλεονεκτήματα, είναι:

Ø       Η γεωγραφική θέση της περιοχής σε συνδυασμό με το μέγεθος της εξωτερικής δυνητικής αγοράς (κυρίως όσον αφορά τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο και τις Παρευξείνιες χώρες).

Ø       Ο συνδυασμός του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος με τα σπάνια αρχιτεκτονικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Ø       Τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και η γεωγραφική της θέση (τρεις περιοχές natura 2000 με πιο σημαντική, το Δάσος Δαδιάς - Λευκίμης.

Ø       Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το ανθρωπογενές περιβάλλον.


Συντάκτης: Κουζούκος
Home Page
Το άρθρο αυτό έχει σχολιαστεί 1 φορές, βλέπετε τα τελευταία 1 σχόλια

13/02/04 (01:00) -  ΟΠΑΑΧ ΑΜΘ από Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Current language: Greek Select Language: English
Created with: weblogic - Web Solutions