Τηλ: 25540 20090 | 25540 20091 - Fax: 25540 41800|dimossin@dimossin.gr
Αρχική/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΤΑΑ