Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist» πρόκειται να προβεί σε Ανοιχτή Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη του έργου “Ψηφιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών και δημιουργία βίντεο διαδρομών καθώς και ψηφιοποίηση της παραδοσιακής κουζίνας και κρασιών και δημιουργία βίντεο για τον Έβρο” στο πλαίσιο των εξής δράσεων:

D 4.2.1: Digitalization of cultural and natural sites for the needs of eTourist and development of video tours for Evros – Ψηφιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών για τις ανάγκες του προγράμματος eTourist και δημιουργία βίντεο διαδρομών για τον Έβρο

D 4.2.2: Digitalization of traditional culinary and wine and development of videos for the needs of eTourist for Evros – Ψηφιοποίηση της παραδοσιακής κουζίνας και κρασιών και δημιουργία βίντεο για τις ανάγκες του προγράμματος eTourist για τον Έβρο

 Για να δείτε όλη την προκήρυξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

1. Συνοπτικός διαγωνισμός 4.2.1, 4.2.2 eTourist