ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ενημερώνει ότι την Δευτέρα στις 04/10/2021 και ώρα 18.30 μ.μ στο Ξενοδοχείο Samothraki Village στην Παλαιάπολη Σαμοθράκης, θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στον κεντρικό και νότιο Έβρο» που υλοποιείται από την εταιρεία μας.

Λόγω των έκτακτων μέτρων κατά την εξάπλωση του κορωνοϊου COVID 19 η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δόσεις του εμβολιασμού ή έχουν νοσήσει (έως 6 μήνες από την διάγνωση).

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Σουφλίου

 

 

Ημερίδα Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020 στην Σαμοθράκη