ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ενημερώνει ότι την Τρίτη στις 12/10/2021 και ώρα 18.30 μ.μ στο Επιμελητήριο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη (στον 3ο όροφο), θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στον κεντρικό και νότιο Έβρο» .

Λόγω των έκτακτων μέτρων κατά την εξάπλωση του κορωνοϊου COVID 19 η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δόσεις του εμβολιασμού ή έχουν νοσήσει(έως 6 μήνες από την διάγνωση).

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Σουφλίου

 

 

Εκδήλωση Επιμελητήριο Έβρου από την Δημοσυνεταιριστική Έβρου