Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαμόρφωση του WC για πρόσβαση από ΑΜΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  με πόρους του υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ WC ΑΜΕΑ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ