Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) ενός (1) οικονομολόγου Π.Ε.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ.Μ.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ