Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της Δράσης 6.2.1- Οργάνωση συμμετοχής σε τουριστική έκθεση, την Bit International Travel Exhibition 2019 , του έργου «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist» που χρηματοδοτείται από το INTERREG V A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δράσης 6.2.1 eTourist