Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την παροχή υπηρεσιών και προμήθειας για την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και εργαλείων στα πλαίσια της Δράσης 2.2.2 (Production of communication materials and tools) καθώς και της δράσης 2.2.3(Media publications for promotion of the project and its results) του έργου «Promotion and development of natural and cultural heritage of BulgarianGreek cross border region through smart and digital toolseTourist» που χρηματοδοτείται από το INTERREG V A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος