Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Νομικό Π.Ε για ένα έτος  στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/ LEADER ΠΑΑ 2014-2020-  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ,στην περιοχή του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου της ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε

Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ