ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προσωρινός Πίνακας 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ανακοινώνει την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση των τριάντα τεσσάρων (34) προτάσεων που κατατέθηκαν στο CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Για να δείτε τον αναλυτικό Πίνακα πατήστε εδώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ