Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Διαδραστικές εκδηλώσεις σε παραλίες και ψαροχώρια» ( Δράση 6.2) του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία, MIS: 5149190» (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου).

Για να δείτε όλη την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

https://dimossin.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΚΗΜΔΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf