ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dimossin.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΣ-2023.pdf