ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022