Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την προμήθεια-αγορά  φωτοτυπικού μηχανήματος,  τηλεφωνικού κέντρου και προτζέκτορα , με πόρους του υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020  του τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER κεντρικού και νοτίου Έβρου

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο