Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της πρόσκλησης των Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD LEADER  2014-2020 του Κεντρικού και Νότιου Έβρου προχωρά στην προδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μετά την απαραίτητη έγκριση της πρόσκλησης από την ΕΕ, θα ακολουθήσει άμεσα η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

1.ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ