ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Κεντρικού και Νοτίου Έβρου CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 στο προσεχές διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τομέα αλιείας – θάλασσας, στην περιοχή παρέμβασης στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Δείτε αναλυτικά όλη την προδημοσίευση πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

  1. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ