Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο παρατίθεται ενημέρωση σχετικά με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αφορά το πρόγραμμα LEADER.

1. ΤΗΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΞΟΝΑ 4.zip