Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 18.00 μ.μ στο Ξενοδοχείο Κουκούλι στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 19»Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» του Υπομέτρου 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) για παρεμβάσεις ιδιωτικού  Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader Κεντρικού και Νοτίου Έβρου που υλοποιείται από την εταιρεία μας.

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Η Πρόεδρος

Κουφάκη Σοφία