Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ενημερώνει ότι την Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 12.00  στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Νικόλαου Φαρδή στην Χώρα Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Η Πρόεδρος

Κουφάκη Σοφία