Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 10/04/2019 και ώρα 18.00 μ.μ στο Επιμελητήριο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Η Πρόεδρος

Κουφάκη Σοφία