ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» υπομέτρο 19.2, που αφορά τις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα.  Υποβλήθηκαν συνολικά 43 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.487.911,47 ευρώ.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Σύντομα θα ακολουθήσει και η πρώτη πρόσκληση του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» υπομέτρο 19.2, που αφορά τις δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.