ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ  2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 ΚΑΙ 19.2.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

 Προβατώνας 22-11-2023

 

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 20-11-2023 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων των δικαιούχων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3 του ΠΑΑ 2014-2020 (Για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER  Κεντρικού και Νοτίου Έβρου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.-ΑΑΕ ΟΤΑ.

Η ολοκλήρωση της πρόσκλησης εκ του αποτελέσματος ανέδειξε την εξαιρετική δυναμική των επιλέξιμων περιοχών  καθώς κατατέθηκαν συνολικά 34 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7.312.490,85 εκ. ευρώ με δημόσια δαπάνη 4.947.404,15 εκ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας  την αρχική προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.500.000,00€ €.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δήμαρχος Σουφλίου