Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ενημερώνει ότι με την υπ. αριθ. 65/23.03.2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD Leader 2014-2020 η υπ. αριθμ. 311/10.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας του κτιρίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  με πόρους του υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου για ένα(1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης έως το τέλος του Τοπικού Προγράμματος με τους ίδιους όρους, ακυρώνεται .