Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020

 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020   Η  ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της (είκοσι πέντε και πλέον έτη) στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, …