Φυλλάδιο Leader+

Το λεύκωμα εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009. Πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση 105 σελίδων εντός της οποίας παρουσιάζονται οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ στον νομό Έβρου, …

Νόστιμος Έβρος

Το βιβλίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2001 από τη Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος Α.Ε. Στόχος του είναι να προβάλλει και να διατηρήσει τις παραδοσιακές συνταγές του νομού Έβρου. Η συγγραφέας του …

Ελλάδα – Διαδρομές στον Έβρο

Το βιβλίο εκδόθηκε το 2001 και αποτελεί έναν οδηγό για τις φυσικές κυρίως ομορφιές και διαδρομές στον Έβρο. Με εμπλουτισμένο φωτογραφικό υλικό και πολλά ιστορικά στοιχεία αναφέρεται στον ποταμό και …