Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) ενός (1) οικονομολόγου Π.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) ενός (1) οικονομολόγου Π.Ε.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ.Μ.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ