ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο παρατίθεται ενημέρωση σχετικά με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αφορά το πρόγραμμα LEADER.

1.ΤΗΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER